O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. 

 

zrzut programu eSEKTORProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001) w tym zarządzania ryzykiem, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, zakresami obowiązków, upoważnieniami czy absencją pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,  zarządzaniem BHP, czy zarządzaniem antykorupcją.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych modułów:
 

SOD

Kancelaria

Celem modułu jest usprawnienie obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej poprzez jej rejestrację i optymalizację przepływu.

Sprawy

Celem modułu jest wspomaganie komórek organizacyjnych w ewidencjonowaniu oraz nadzorze nad terminowością prowadzonych przez nich zadań związanych z obsługą korespondencji.

Interesanci i dostawcy

Celem modułu jest uzyskanie pełnej informacji o klientach firmy.

e-Formularze

Celem modułu jest usprawnienie w organizacji sposobu przetwarzania i obiegu typowych formularzy, poprzez wprowadzenie ich elektronicznych odpowiedników.

Umowy z kontrahentami

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w nadzorze nad zawieranymi przez nią umowami z kontrahentami.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.