Oprogramowanie eSEKTOR

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach, które wdrożyły lub wdrażają systemowe zarządzanie w oparciu o międzynarodowe standardy. Program powstał w wyniku naszych wieloletnich doświadczeń z wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania. Oprogramowanie nie jest tylko ewidencją wyników poszczególnych działań, ale stanowi narzędzie wspomagające użytkownika w procesowym podejściu do danego zagadnienia. Jednym z założeń branych pod uwagę przy tworzeniu programu było przeniesienie jak największej liczby często skomplikowanych procesów systemowych do prostej w obsłudze aplikacji. Naszym celem było stworzenie programu, który prowadzi użytkownika przez kolejne etapy wspomaganych procesów zarządczych i sygnalizuje mu gdzie i jakie działania musi podjąć. Jedocześnie program miał być elastyczny i konfigurowalny a przez to możliwy do wdrożenia w każdej organizacji.

 

Założenia wzięte pod uwagę przy tworzeniu programu eSEKTOR oraz wieloletnia praca uwzględniająca postulaty użytkowników sprawiły, że oprogramowanie eSEKTOR jest obecnie intuicyjnym i kompleksowym narzędziem informatycznym składającym się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych ze sobą modułów, pogrupowanych w bloki odzwierciedlające systemy zarządzania w organizacji.

Zasady licencjonowania


Licencja produkcyjna

Licencja na czas nieokreślony, nieuzależniona od liczby końcówek i użytkowników, zawierająca wszystkie moduły programu oraz moduły nowo powstałe w okresie objętym aktualizacją programu. szczegóły...

Licencja modułowa

Licencja na czas nieokreślony, nieuzależniona od liczby końcówek i użytkowników, zawierająca wybrane moduły programu i ich aktualizacje w okresie objętym aktualizacją programu. szczegóły...

Licencja demonstracyjna

Licencja bezpłatna na czas określony, nieuzależniona od liczby końcówek i użytkowników, zawierająca wszystkie moduły programu oraz moduły nowo powstałe w okresie 2 miesięcy od instalacji programu. szczegóły...