O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. 

 

zrzut programu eSEKTORProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001) w tym zarządzania ryzykiem, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, zakresami obowiązków, upoważnieniami czy absencją pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,  zarządzaniem BHP, czy zarządzaniem antykorupcją.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych modułów:
 

SZR

Misja i cele organizacji

Celem modułu jest obwieszczenie w ramach organizacji jej misji oraz celów strategicznych i operacyjnych.

Wymagania systemu

Celem modułu jest przedstawienie wymagań danego systemu zarządzania oraz zapewnienie użytkownikom szybkiego i kompleksowego dostępu do tych dokumentów.

Zarządzanie ryzykiem

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w efektywnym i spójnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.

Statystyki ryzyka

Celem modułu jest zaprezentowanie kierownictwu urzędu lub właścicielom ryzyk zestawień zarejestrowanych i ocenionych ryzyk w organizacji ryzyk.

Monitorowanie ryzyka

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w regularnym i systematycznym obserwowaniu i analizowaniu ryzyka.