O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. 

 

zrzut programu eSEKTORProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001) w tym zarządzania ryzykiem, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, zakresami obowiązków, upoważnieniami czy absencją pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,  zarządzaniem BHP, czy zarządzaniem antykorupcją.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych modułów:
 

SZZL

Szkolenia

Celem modułu jest pomoc w stworzeniu efektywnego systemu szkoleń pracowników w organizacji.

Narady

Celem modułu jest obsługa narad, zarówno organizowanych na szczeblu kierownictwa firmy jak i pozostałych np. w komórkach organizacyjnych, zespołach.

Pracownicy

Celem modułu jest prowadzenie ewidencji pracowników / użytkowników aplikacji oraz udostępnianie osobom uprawnionym pełnej informacji o pracowniku.

Oceny pracowników

Celem modułu jest wspomaganie procesu ocen pracowników firmy.

Rozwój zawodowy

Celem modułu jest wspomaganie procesu wyznaczania programu rozwoju zawodowego pracowników.

Zakresy obowiązków

Celem modułu jest wspomaganie kadry zarządzającej w szybkim tworzeniu spójnych w ramach całej organizacji zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Absencja pracownicza

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w zarządzaniu urlopami pracowników oraz wszelkimi nieobecnościami pracownika w zakładzie pracy.

Upoważnienia pracowników

Celem modułu jest wspomaganie w wydawaniu pracownikom upoważnień oraz prowadzeniu ich rejestru.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.